O těchto dvou pojmech by měl mít každý motorista naprosto jasno. Jedná se o dva produkty nabízené pojišťovnami. Přesto je stále dost lidí, kteří se v této problematice těžko orientují a tato dvě pojištění si pletou.

Povinné ručení

Oficiálně je povinné ručení nazýváno jako pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Je to pojištění, které řidiče kryje pro případy, když svým automobilem způsobí škodu někomu jinému. Jak tedy sám název „povinné ručení“ napovídá, jedná se o pojištění ze zákona povinné pro každého vlastníka či provozovatele motorového vozidla. Jde o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vlastního vozidla. V podstatě tento produkt poskytuje kompenzaci nákladů na škody, které jsou způsobeny pojištěným vozem. Může se jednat o škody na zdraví, životě nebo majetku třetích osob. Zásadní je, že se nevztahuje pouze na škody osob v jiných vozidlech, ale také na osoby jedoucí v tomtéž automobilu (kromě řidiče).

Konkrétní příklad

Žena vezla ve svém autě své dvě děti do školy. Na křižovatce nedala přednost v jízdě a nabourala do jiného vozidla, takže byla viníkem škody. Jelikož měla uzavřeno povinné ručení, byla z tohoto pojištění hrazena oprava druhého poškozeného auta, dále kompenzace zdravotních komplikací řidiče druhého auta a také léčba jejích dětí. Opravu svého vlastního auta si však musela zaplatit sama.

Havarijní pojištění

Toto pojištění již není pojištěním odpovědnosti, ale pojištěním majetkovým. Chrání tedy majetek pojištěného a vztahuje se na škody na vlastnim vozidle jeho majitele. Jedná se o škody vzniklé buď způsobenou dopravní nehodou nebo dalšími riziky. Mezi ně se počítá vandalismus, odcizení vozu nebo přírodní katastrofy. Havarijní pojištění je užitečné zejména v případě novějších a dražších automobilů, u kterých se částky za opravu mohou vyšplhat k desítkám tisíc korun. Při uzavírání havarijního pojištění se řeší také spoluúčast, tedy procento, které si ze škody bude hradit pojištěný sám. Pokud je například spoluúčast stanovena ve smlouvě na 5%, na auto vám spadne strom a škoda bude vyčíslena na 100 tisíc Kč, vyplatí pojišťovna pojištěnému pouze 95 tisíc korun.

Shrnutí

Povinné ručení je povinné a kryje škody, které provozem svého vozidla způsobíte třetím osobám, tedy včetně škod na vozovce, na dopravním značení apd. Naproti tomu havarijní pojištění je dobrovolné a kryje škody, které vzniknou na vašem vozidle, ať už následkem dopravní nehody, vandalismu, odcizením nebo vinou přírodních vlivů.