Roční hlášení za odpady 2021 musí vypracovat a podat každý podnikatel nebo společnost, jež vyprodukují a předají k likvidaci více, než 600 kg odpadu nebezpečného nebo více, jak 100 tun odpadu ostatního. Hlášení je potřeba podat nejpozději do 28. února 2022. Je to jedna ze zákonných povinností. Další je pak vedení průběžné evidence odpadů, zpracování a zaslání statistického výkazu na Český statistický úřad.

Živnostník

Do skupiny živnostníků, kteří musejí nejčastěji podávat roční hlášení o odpadech, patří autoservisy, automyčky, lakovny, autodopravci, čerpací stanice a živnostníci nabízející obdobné služby v oboru automobilů. Mezi další pak se řadí obory vztahující se ke zdravotnictví – lékárny, ordinace lékařů, laboratoře. Nebezpečný odpad produkují i zámečníci nebo dílny zabývající se obráběním kovů. Povinnost se vztahuje v případě, že přesáhnete produkci nebezpečného odpadu nad 600 kg nebo více než 100 tun odpadu ostatního.

Firma

Patříte mezi podnikatele nebo do skupiny firem jakékoli velikosti? Pak i na vás se vztahují limity o produkci množství odpadu, které uvádí zákon. Jedná se o produkci odpadu nebezpečného, u kterého je imitovaným množství 600 kilogramů za rok. Druhý limit se týká ostatního odpadu, u kterého je stanovené množství 100 tun. Jestliže máte provozoven více, je potřeba udělat součet odpadu všech. U firem, které se řadí mezi ohlašovatele ročního hlášení za nakládání s odpady, se jedná velmi často o autoservisy, nemocnice, větší výrobní závody, továrny, podniky zpracovávající sklo, stavební firmy nebo výrobní závody.

Obec

Povinnost platí i pro obce. Pokud mají sběrný dvůr, který provozují, nevztahují se na ně výše uvedené limity, neboť se řadí mezi osoby oprávněné nakládat s odpadem. Povinnost podat roční hlášení je pak automatická, i když množství je menší.

Jestliže se nechcete hlášením o produkci odpadu zabývat, oslovte odborníky. Mezi takové patří ECOSERVIS. Poptávkový formulář naleznete na stránkách rocnihlaseni.cz.