Autoservis je místem, kde se stále něco děje, dnes už má vůz téměř každý a to je důvod, proč mají autoservisy neustále práce nad hlavu. S tím ovšem přichází i problém ve formě velkého množství nebezpečného odpadu, který se zde hromadí, jako třeba motorový olej, palivové filtry, mastné hadry, autobaterie a další. Tento odpad nelze vyhodit společně s komunálním odpadem, je zákonnou povinností každého autoservisu s odpady řádně nakládat, evidovat je a zajistit si jejich odvoz a likvidaci.

Ecoservis vše vyřeší za vás

Likvidace odpadu v autoservisech je doménou společnosti ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o., která veškerou problematiku převezme za vás a vám tak odpadnou veškeré starosti. Společnost vám obstará kompletně vše, od sběrných nádob, až po odvoz, likvidaci a zákonné povinnosti. Základem je najít prostor pro kontejnery na autobaterie a označené popelnice, které vám společnost dodá. Dodá vám je společně s cedulí, kterou místo označíte, dostanete i šanon s dokumenty a ILNO. Vás odpad bude pravidelně odvážet, jak bude potřeba.

Ať už se vám v servisu vyskytne jakýkoliv odpad, firma ho zlikviduje, třeba i prasklý nárazník, světla, obaly od jídla, kartony a cokoliv dalšího. Dokonce od vás odkoupí železo, barevné kovy, autobaterie nebo i katalyzátory. Cena spolupráce je příjemná a možná bude výhodná zejména pro vás. Mnoho autoservisů zbytečně riskuje, že jim přijde kontrola od České inspekce životního prostředí. Když budete mít smlouvu a pravidelný svoz, tak se jí bát nemusíte. Budete mít zajištěné i zákonné povinnosti, jako je například zajištění identifikačních listů nebezpečných odpadů, vedení průběžné evidence nakládání s odpady, vypracování ročního hlášení o produkci odpadů aj. Navštivte webové stránky společnosti Ecoservis.eu a přenechte starost o odpad těm nejpovolanějším.