Mnohým řidičům se již při samotném pohledu uniformovaných policistů u krajnice zvedne tepová frekvence, začnou se jim potit ruce, prostě mají všechny příznaky nervozity. Stává se to i těm, kteří mají auto i veškeré doklady v pořádku a před jízdou nepožili žádný alkohol. Pokud si je člověk jistý, že nespáchal žádný dopravní přestupek, měl by zachovat klid, chladnou hlavu a s dopravní hlídkou jednat slušně.

Co by měl řidič udělat po pokynu k zastavení?

  1. Při výzvě policie zapnout blinkr a zastavit u krajnice, nebo na místě, které vám policista ukáže
  2. Po zastavení vypnout motor, stáhnout okénko, ale nevystupovat z vozidla
  3. Připravit si doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, malý technický průkaz a zelenou kartu, která dokládá zaplacené povinné ručení. Řidiči starší 65 let musí navíc předložit doklad o zdravotní způsobilosti řídit vozidlo
  4. Z vozu vystupovat pouze na vyzvání policisty

Doporučené chování

  • Chovejte se klidně, negestikulujte, buďte asertivní a objektivní
  • Mluvte co nejméně, zároveň se neciťte jako oběť, ale jako výsledek náhodného výběru
  • Při přestupku se nevymlouvejte a nediskutujte o zmírnění postihu
  • Znejte svá práva, což bývá největší oříšek. Málokdo ví, co musí či nemusí podstoupit na výzvu policisty
  • S přestupkem nemusíte souhlasit. Pak bude postoupen příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu
  • Policistu nikdy nepoučujte, jelikož vám může provést zevrubnější kontrolu, která určitě nějaký byť malý nedostatek odhalí

Co je dobré vědět

Nemá-li policista důvod, nemůže vyžadovat prohlídku kufru. Legálními důvody pro kontrolu jsou pronásledování nebo pátrání po pachatelích závažného trestného činu nebo po věcech pocházejících z trestné činnosti. Dále je to pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, omamných látkách a výbušninách, existuje-li důvodné podezření, že se mohou v autě nacházet.

Při rutinní silniční kontrole nejste povinen překládat občanský průkaz. Na druhou stranu se zamyslete, zda je dobré policistovi odporovat a poučovat jej. Pokud vám je oznámeno spáchání přestupku, žádejte jasný důkaz.