Veřejný prostor nemusí být nutně pouze ve vlastnictví obce. Jedná se také o prostory, které jsou součástí soukromých objektů. Řada budov v soukromém vlastnictví má totiž také pozemek, kde se mohou pohybovat vozidla a chodci. Typickým příkladem jsou parkoviště, třeba takové, které je u vaší firmy. Vaším zájmem je pak samozřejmě zajistit po takovém prostranství bezpečný pohyb. K tomuto účelu se využívá dopravních značení.

Spolehlivý dodavatel značení je základ

Takové dopravní značení ale podléhá řadě přesně stanovených předpisů, které jsou obsaženy v zákoně. Tyto zákonem stanovené normy samozřejmě laik zpravidla nezná, a tak existují specializované firmy, které se zaměřují na instalaci dopravního značení, které bude v souladu se zákonem. Na zmiňovaných parkovištích se v hojné míře vyskytují vodorovné dopravní značky, které vyznačují třeba parkovací místa. Takové značení se nanáší přímo na povrch speciální odolnou barvou.

Ta musí samozřejmě dlouhodobě odolávat také povětrnostním vlivům. Využívají se k tomuto účelu barvy:

  • Jednosložkové
  • Dvousložkové

V případě jednosložkových barev je možno nanášet v bílé, žluté, modré nebo červené variantě a záruka je 6 měsíců. Hlavní výhodou v případě dvousložkových barev je vyšší odolnost, také proto je zde záruka 24 měsíců, přičemž běžná životnost je aspoň 3 roky. Dodavatelská firma je vám přitom schopna zajistit samozřejmě také správné technologické postupy a zajistit kompletní realizaci značení.

Když potřebujete dopravní značky

Není to ale samozřejmě pouze o značení, které se nanáší na povrch vozovky. Hojně se využívají také svislé dopravní značky. Ty mohou být typicky příkazové, zákazové, upravující přednost a další, typicky upravující provoz na pozemních komunikacích. Dále jsou to samozřejmě také informativní značky. V některých případech, třeba při stavebních úpravách, můžete chtít využít také značek přenosných.